Сани кузларинг каро слушать онлайн

Перетаскивание Бесконечная прокрутка
  • Комилжон ОтаниёзовЁр каро кузларинг4:30

    Прослушатьскачать
  • Майли мени СЕВМАГИН,Розиман майли,Авалгидай кутмагин розиман майли, Факат бир бор йуклагин,Согиндим сани,КУЗИ КАРО.. Жондан севиб кечиб кетдим,Кечмоклигим истадинг,Юрагимдан юлиб кетдим,кетмоклигим ИСТАДИНГ, Юрагингга сигмай кетдим..КЕРАГИМ ЙУК СЕН УЧУНКузларингда тиниб кетдим,КЕРАГИМ ЙУК СЕН УЧУН.Ёлгизликга ёйдинг куйдинг,Хаётимни угирлай,Хаётимда эрди йуксан..ЙУК БУЛ ДЕДИНГ БУТУНЛАЙ Юрагингга сигмай кетдим..КЕРАГИМ ЙУК СЕН УЧУН5:06

    Прослушатьскачать
  • Shod mcseni kuzlaring3:44

    Прослушатьскачать
00:00 / 00:00 Популярные песни - moosic.cc
Плавный переход Режим воспроизведения Выкл